PHÒNG GD-ĐT HUYỆN MINH LONG TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1134/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/9/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng ngãi, và Công văn số 442/PGDĐT ngày 10/9/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Minh Long về việc hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi năm học 2013-2014, vào ngày 03/12/2013 Phòng GD&ĐT huyện Minh Long tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở tại trường THCS DTNT huyện Minh Long.

Trong kỳ thi chọn HSG cấp huyện có 06 đội tuyển thuộc 06 trường THCS trên địa bàn huyện, với tổng số thí sinh tham gia dự thi: 157 em.

Đ/c Lê Nữ Cầm Duyên: Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi phát biểu Khai mạc kỳ thi và dặn dò Hội đồng coi thi thực hiện nghiêm túc, đúng theo nội quy, quy chế thi; kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc.