Hưởng ứng ngày hội Công nghệ thông tin 2012

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn Số: 1787/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, Phòng GD&ĐT huyện Minh Long đã lập kế hoạch tổ chức thành công ngày Hội công nghệ thông tin lần thứ nhát năm 2012 :

            Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT huyện Minh Long đã diễn ra trong 2 ngày (08/11/2012-09/11/2012)

, với sự tham gia của các trường trực thuộc trong toàn huyện; trong đó có 9/14 đơn vị trường học tham gia, với 22  đ/c dự thi kỷ năng soạn bài giảng E-learning; với 43 sản phẩm giáo án điện tử, Đồng thời có 9 gian hàng của 6 trường Tiểu học; 3 đơn vị trường THCS. Có thể khẳng định, đến thời điểm này các hoạt động của Ngày hội đã được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra,  Ngày hội đã diễn ra an toàn, đạt được các yêu cầu cơ bản theo kế hoạch đã đề ra.
Có được kết quả thành công này, trước hết là có sự chuẩn bị chu đáo từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tổ chức, đến việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia Ngày hội của các đơn vị trường trong toàn huyện, có sự nỗ lực rất lớn của cán bộ -GV-CNVCLĐ ở các đơn vị trong ngành.    Trong ngày hội của chúng ta: các đơn vị tham gia đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, các sản phẩm CNTT như: Có nhiều giáo án vi tính trình bày đẹp, nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay, nhiều sản phẩm Giáo án vi tính,  Power point, Giáo án điện tử, bài giảng e-learning…. trưng bày trong khu trưng bày, hình thức và nội dung trưng bày hầu hết rất đẹp, phong phú thể loại…
Tổ chức hoạt động Ngày hội chúng ta đã tạo điều kiện để các trường trong toàn huyện có cơ hội để được giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành về việc thực hiện ứng dụng CNTT trong soạn giáo án điện tử, soạn bài giảng e-learning, Ban tổ chức đã sắp xếp một buổi để các đơn vị báo cáo giới thiệu các phần mềm dạy học được ứng dụng vào soạn bài giảng, trao đổi về các sản phẩm công nghệ giữa các thầy cô; chúng ta có cơ hội để tìm hiểu và trao đổi tư liệu giảng dạy của một số  bộ môn.

Về các sản phẩm đăng ký dự thi của các đơn vị:, Ban giám khảo đã làm việc một cách nghiêm túc và tổ chức chấm theo đúng các tiêu chí đề ra. Từ việc chấm trưng bày sản phẩm tại gian hàng đến các sản phẩm dự thi soạn giáo án điện tử, thi kỹ năng soạn bài giảng e-learning .

Ban Giám khảo chấm khu trưng bày gồm 8 đồng chí:
1. Đ/c Nguyễn Văn Cáng  – Trưởng phòng GDĐT, Trưởng ban
2. Đ/c Lê Nữ Cầm Duyên – Phó Trưởng phòng GDĐT, Phó ban
3. Đ/c Huỳnh Dưỡng  – Chuyên viên  PGD&ĐT- Thư ký
4. Đ/c Nguyễn Tấn Thuyết – Chuyên viên  PGD&ĐT – Giám khảo
5. Đ/c Võ Văn Thoại – Chuyên viên  PGD&ĐT – Giám khảo
6. Đ/c Trần Văn Lực  – Chuyên viên  PGD&ĐT – Giám khảo
7. Đ/c Lê Thuận – Chuyên viên  PGD&ĐT – Giám khảo

8. Đ/c Phạm Thị Thúy Hà – Chuyên viên  PGD&ĐT – Giám khảo

Ban Giám khảo chấm Bài giảng elearning, giáo án điện tử gồm 6 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Văn Cáng  – Trưởng phòng GDĐT, Trưởng ban
2. Đ/c Lê Nữ Cầm Duyên – Phó Trưởng phòng GDĐT, Phó ban
3. Đ/c Huỳnh Dưỡng  – Chuyên viên  PGD&ĐT- Thư ký
4. Đ/c Nguyễn Tấn Thuyết – Chuyên viên  PGD&ĐT – Giám khảo
5. Đ/c Đặng Văn Thành – Chuyên viên  Sở GD&ĐT tỉnh– Giám khảo
6. Đ/c Huỳnh Văn Nhứt  – GV THPT Lê Trung Đình – Giám khảo
Kết quả: Trong 9 đơn vị tham gia có: 9/9 đơn vị đều đạt giải: trong đó:
– 2 đơn vị có gian hàng được xếp giải I
– 4 đơn vị có gian hàng được xếp giải II
– 2 đơn vị có gian hàng được xếp giải III

– 1 đơn vị có gian hàng được xếp giải KK

Qua đây cho thấy sự đầu tư chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các đơn vị. Trong một không gian không rộng, nhưng nhiều đơn vị đã sáng tạo, bài trí đẹp, trưng bày đa dạng sản phẩm, phân công người giới thiệu các hoạt động của nhà trường và các loại sản phẩm trưng bày rõ ràng; tiêu biểu là gian hàng của Trường THCS Long Hiệp, Trường Tiểu học Long Mai 2, Trường Tiểu học Long Hiệp, Trường THCS LX An Môn, Trường Tiểu học Long Sơn, Trường TH thanh AnTrường TH Long Mai1 và trường TH Long Sơn. Điểm hạn chế của các đơn vị khi giới thiệu về hoạt động CNTT ở đơn vị mình là chưa viết thành bài văn nói ngắn gọn chưa tập trung những hoạt động CNTT trong nhà trường và nỗi bậc trong việc sử dụng phần mềm nào ở đơn vị, cũng như việc khai thác Internet trong đội ngũ CB-GV-CNVC-Học sinh trong các hoạt động giáo dục ở đơn vị..
• Về sản phẩm là trang Web điện tử các trường:
Hầu hết các đơn vị chưa có (Một số đơn vị trường thường xuyên đưa thông tin và hình ảnh hoạt động của trường lên trang tin CĐGD huyện Minh Long), nên việc cập nhật thông tin, hình thành các diễn đàn trao đổi trong đơn vị còn hạn chế

* Các sản phẩm Giáo án điện tử: Tổng hợp chung:
– Có 6/23 cá nhân đạt giải:  Trong đó:

+Có 01 giải Nhất;

+02 giải Nhì,

+03 giải Ba.

* Phần thi kỷ năng soạn bài giảng e-learning:

– Có 8/42 cá nhân đạt giải: Trong đó:

+Có 01 giải nhất:

+Có 03 giải Nhì;

+Có 04 giải Ba.

Phòng GD&ĐT huyện ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã tích cực tham gia; đặc biệt, có đơn vị tuy ở vùng cao, còn nhiều khó khăn nhưng đã mạnh dạn tham gia và đạt giải; đó là: Trường Tiểu học Long Môn..
Trong sự cố gắng chung của các đơn vị tham gia, có các cá nhân tiêu biểu (14 người);

Ban tổ chức chân thành cám ơn Đài truyền thanh- phát lại truyền hình huyện đã kịp thời đưa tin lên sóng Đài truyền hình tỉnh trong chương trình thời sự đêm ngày 08/11/2012.

Trong buổi tổng kết 09/11/2012, Ban tổ chức ngày hội CNTT ngành giáo dục-đào tạo huyện đề nghị các đơn vị, cá nhân đã đạt thành tích sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao trong ngày hội lần thứ hai trong những năm đến.