Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
2 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
3 Hướng dẫn viết tin, bài tuyên truyền năm 2012 19-04-2012 Hướng dẫn viết tin, bài tuyên truyền năm 2012 Tải về
4 Hướng dẫn tổng kết phong trào Lao động sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2007-2012 03-04-2012 Hướng dẫn tổng kết phong trào Lao động sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2007-2012 Tải về
5 07- Nữ Công -thi đua đặc biệt 21-03-2012 07- Nữ Công -thi đua đặc biệt Tải về
6 Công văn lập dự toán kinh phí Công đoàn năm 2012 19-03-2012 Công văn lập dự toán kinh phí Công đoàn năm 2012 Tải về
7 Biểu mẫu lập dự toán kinh phí Công đoàn năm 2012 19-03-2012 Biểu mẫu lập dự toán kinh phí Công đoàn năm 2012 Tải về
8 Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục huyện Minh Long 19-03-2012 Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục huyện Minh Long Tải về
9 Giấy triệu tập họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục và Chủ tịch CĐCS trực thuộc 17-03-2012 Giấy triệu tập họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục và Chủ tịch CĐCS trực thuộc Tải về
10 Bổ sung trang 2 mẫu dự toán kinh phí Công đoàn 9-03-2012 Bổ sung trang 2 mẫu dự toán kinh phí Công đoàn Tải về
11 04- Kế hoạch nữ công chào mừng 8-3-2012 21-02-2012 04- Kế hoạch nữ công chào mừng 8-3-2012 Tải về
12 Thông báo tập huấn công tác Công đoàn năm 2012 20-02-2012 Thông báo tập huấn công tác Công đoàn năm 2012 Tải về
13 Báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng phong trào “Hai giỏi” vào thời điểm 8/3/2012 2-02-2012 Báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng phong trào "Hai giỏi" vào thời điểm 8/3/2012 Tải về
14 V/v Báo cáo quyết toán thu – chi kinh phí Công đoàn năm 2011 02-02-2012 V/v Báo cáo quyết toán thu – chi kinh phí Công đoàn năm 2011 Tải về
15 Hướng dẫn Báo cáo sơ kết công đoàn HKI- 2011-2012 28-12-2011 Hướng dẫn Báo cáo sơ kết công đoàn HKI- 2011-2012 Tải về
16 Mẫu Báo cáo số liệu hoạt động CĐGD đến T12-2011 20-12-2011 Mẫu Báo cáo số liệu hoạt động CĐGD đến T12-2011 Tải về
17 376 Huong dan Thi dua chao mung ngay 20-11-2011 19-11-2011 376 Huong dan Thi dua chao mung ngay 20-11-2011 Tải về
18 CV33-Trích nọp kinh phí Công đoàn năm 2011 24-10-2011 CV33-Trích nọp kinh phí Công đoàn năm 2011 Tải về
19 CV32-CĐGD thống kê số lao động – quỹ tiền lương 14-10-2011 Tải về
20 CV33-Trích nọp kinh phí Công đoàn năm 2011 14-10-2011 CV33-Trích nọp kinh phí Công đoàn năm 2011 Tải về
21 Kế hoạch Công đoàn hướng dẫn tuyên truyền ngày 20-10 năm 2011 12-10-2011 Tải về
22 Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2011 – 2013 28-09-2011 Tải về
23 Thông báo CĐGD đăng ký mua sách “kỷ năng hoạt động Công đoàn 16-09-2011 Tải về
24 Kế hoạch công tác hàng tháng năm học 2011-2012 15-09-2011 Tải về
25 Hướng dẫn báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2010-2011 11-05-2011 Tải về
26 Mẫu Báo cáo số liệu hoạt động CĐGD đến T12-2011 210-12-2011 Mẫu Báo cáo số liệu hoạt động CĐGD đến T12-2011 Tải về