Công nghệ thông tin

Hưởng ứng ngày hội Công nghệ thông tin 2012

Hưởng ứng ngày hội Công nghệ thông tin 2012

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn Số: 1787/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, Phòng GD&ĐT huyện Minh Long đã lập kế hoạch tổ chức thành công ngày Hội công nghệ thông tin lần thứ nhát [...]